Majlis Bandaraya Seremban menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

SET DATA TERBUKA FORMAT MUAT TURUN
Bilangan Taman Perumahan Di Negeri Sembilan
 
CSV

 

muatturun

Bilangan Pegangan Cukai Taksiran Di Negeri Sembilan
 
CSV

 

muatturun

Bilangan Kompaun Parkir Berbayar Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan
 
CSV

 

muatturun

Statistik Pemeriksaan Premis Makanan Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan
 
CSV

 

muatturun

Statistik Penurunan Papan Tanda/Kain Rentang/Bunting/Poster Yang Tidak Sah Mengikut Daerah
 
CSV

muatturun

Bilangan Premis Perniagaan Di Bawah Seliaan Pihak Berkuasa Tempatan Di Negeri Sembilan
 
CSV

muatturun

VISITOR :