Perlindungan Data

Teknologi – teknologi terkini termasuk perisian penyulitan digunakan untuk melindungi sebarang data yang dikemukakan dan pematuhan kepada piawai keselamatan yang ketat dikekalkan untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Penyimpanan

Bagi melindungi data peribadi anda, semua simpanan elektronik dan penghantaran data peribadi adalah selamat dan disimpan dengan teknologi keselamatan yang bersesuaian.