Links
Emel Kakitangan MBS
 
Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia
 
GIS9 - Sistem Maklumat Geografi Negeri Sembilan
 
e-PTGNS
 
emel
 
mygeoserve
 
Aplikasi Mobil myHRMIS<
 
ePS
 
eHadir
 
Circulars & Guidelines
Pekeliling Pejabat Kewangan Negeri, Negeri Sembilan Bil 4/2020
Peraturan-Peraturan Dan Syarat-Syarat Mengenai Skim Pembiayaan Komputer
Pekeliling KSU KPKT Bil. 1/2021
Prosedur Permohonan bagi Penyediaan Penginapan Pekerja Secara Jangka Pendek
Pekeliling KSU KPKT Bil. 2/2021Garis Panduan Pasar Sejahtera di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
TITLE ATTACHMENT
PERLEMBAGAAN MBJ MBS
USUL WAKIL PEKERJA BIL.1 2023
USUL WAKIL PEKERJA MBJ Bil.2 2022
USUL WAKIL PEKERJA MBJ BIL.3 2022