YBhg. Dato’ Masri bin Haji Razali, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban telah mempengerusikan Mesyuarat Majlis Penuh (MMP) Bil.8/2022 di Bilik Dato’ Klana Petra, Wisma MBS.

Mesyuarat ini turut dihadiri oleh 24 orang Ahli Majlis, Majlis Bandaraya Seremban, Tn, Mas Midyawan bin Yahya, Setiausaha Majlis Bandaraya Seremban, Ketua Jabatan, Ketua Unit dan Pembantu Ahli Majlis, Majlis Bandaraya Seremban secara bersemuka dan atas talian (online).

Selain itu, YB ADUN-ADUN Kawasan dan rakan-rakan media juga turut hadir sebagai pemerhati di dalam mesyuarat ini.

 

MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.8/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
 
MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.8/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
 
MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.8/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
 
MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.8/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
 
MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.8/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
 
MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.8/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
 
MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.8/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN