Jawatankuasa/ Lembaga Majlis Penuh Seremban

Organisasi pentadbiran Majlis Bandaraya Seremban diketuai oleh seorang Datuk Bandar dengan dibantu oleh seorang Setiausaha Majlis berserta 11 orang Ketua Jabatan, 5 orang Ketua Unit dan 24 orang Ahli Majlis.

Dalam urusan pentadbirannya, Majlis Bandaraya Seremban mempunyai 14 Jawatankuasa Kecil yang bertanggungjawab untuk menentukan dasar - dasar dan polisi yang akan dilaksanakan oleh Majlis. Jawatankuasa - Jawatankuasa Kecil tersebut ialah :-

 

JAWATANKUASA-JAWATANKUASA MAJLIS

JAWATANKUASA BILANGAN AHLI MAJLIS

Mesyuarat Majlis Penuh

24

Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Maksud - Maksud Am

12

Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan & Pembersihan Bandar Dan Pusat Setempat (OSC)

17

Mesyuarat Jawatankuasa Lalulintas, Pengangkutan Awam dan Infrastruktur

21

Mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Rayuan Cukai Taksiran

13

Lembaga Pengambilan dan Kenaikan Pangkat

3

Lembaga Tatatertib

3

Lembaga Rayuan Tatatertib

2

Mesyuarat Jawatankuasa Unit ‘Task Force’ Program Bandar Selamat

13

Mesyuarat Jawatankuasa Kekemasan Bandar dan Landskap

14

Mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan Majlis Bandaraya Seremban

15

Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)

7

Mesyuarat Jawatankuasa Taskforce Pengindahan Dan Pemuliharaan Bangunan Usang Seremban
 
11
Mesyuarat Jawatankuasa Penyelaras Pembangunan Masyarakat dan Komuniti Majlis Bandaraya Seremban
 
21
Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) Majlis Bandaraya Seremban 7

Mesyuarat Penyelarasan Aduan & Kepuasan Pelanggan Majlis Bandaraya Seremban

9
Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Mampan 10