Majlis Bandaraya Seremban menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

 

DATA TERBUKA
PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
Bullet Bilangan Pegangan Cukai Taksiran Dalam Kawasan Seremban (Sehingga Penggal Pertama 2024) Terkini
Bullet Maklumat Pecahan Gunatanah Di Bawah Majlis Bandaraya Seremban  Terkini
Bullet Pelan Blok Perancangan Majlis Bandaraya Seremban
Bullet

Senarai Projek Infrastruktur

2022 | 2023

PENYELENGGARAAN

Bullet

Kempen Penanaman Pokok Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Seremban Terkini

Bullet Maklumat Lampu Jalan (sehingga Mei 2024) Terkini 
Bullet Maklumat Lampu Jalan Jenis LED (sehingga Mei 2024) Terkini 
PELESENAN DAN PEMBANGUNAN USAHAWAN
Bullet Bilangan Pelesenan Mengikut Kategori Lesen Majlis Bandaraya Seremban - Tahun 2022 
KESIHATAN
Bullet Maklumat Pemeriksaan Premis Makanan Gred A Tahun 2023 (Sehingga April 2023) 
Bullet Senarai Premis Makanan Gred A Dalam Daerah Seremban - (Sehingga Ogos 2023)
Bullet Senarai Premis Makanan Gred B Dalam Daerah Seremban - (Sehingga Ogos 2023)
Bullet Statistik Pemeriksaaan Premis Makanan Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan 
Bullet Senarai Tandas Awam Di Bawah Seliaan Majlis Bandaraya Seremban Terkini
Bullet Senarai Tandas Awam 5 Bintang Terkini
ADUAN AWAM
Bullet Senarai Cadangan dan Maklum Balas Melalui Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)

2021 |  2022 |  2023  
Bullet Senarai Pertanyaan Melalui Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)

2021 |  2022 |  2023
LAPORAN
Bullet

Laporan Tahunan Majlis

MPS - 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

MPN - 2015 | 2017 | 2018 | 2019

MBS - 2020 | 2021 | 2022

Bullet

Laporan Tahunan Unit Integriti

2021 | 2022 | 2023

Bullet

Laporan  Tahunan Audit Dalam

MPS - 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

MPN - 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

MBS - 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Terkini

Bullet

Laporan Kerja Penyenggaraan Jalan Negeri, Negeri Sembilan Di Bawah Peruntukan Wang Amanah MARRIS

MPS - 2019

MPN - 2019

MBS - 2020 | 2021 | 2022

Bullet

Laporan Perjawatan (Sehingga Jun 2024) Terkini

Bullet

Anggaran Hasil dan Perbelanjaan (Belanjawan)

MPS - 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

MPN - 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

MBS - 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Bullet

Penyata Kewangan

MPS - 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2019

MPN - 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 

MBS - 2020 | 2021 | 2022

PELANCONGAN
Bullet Statistik Kedatangan Pelancong Ke Daerah Seremban 2011 - 2018
Bullet Maklumat Produk Pelancongan Mengikut Agensi
KOMPAUN & TEMPAT LETAK KERETA
Bullet Senarai Ejen Kupon Tempat Letak Kereta MBS Cawangan Nilai
Bullet Bilangan Kompaun Parking  (sehingga April 2024) Terkini
Bullet Statistik Penurunan Papan Tanda/Kain Rentang/Bunting/Poster Yang Tidak Sah Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan  
KEMUDAHAN
Bullet Senarai Fasiliti Dewan Beserta Kadar Sewaan Di Bawah Seliaan Majlis Bandaraya Seremban Terkini
PERKHIDMATAN DALAM TALIAN
Bullet Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Tahun 2023 Terkini

JUMLAH PELAWAT :