Warna Tema        
Saiz Tulisan -A A +A
 

Jawatankuasa Kerja Pembangunan Sosial

 

Dalam usaha membangunkan penglibatan komuniti di dalam Daerah Seremban, pembangunan sosial perlu diwujudkan dan diperkasakan. Pembangunan sosial dilihat dapat memudahkan dan membantu ahli komuniti yang memerlukan bantuan dan perhatian.

Hasil usaha dan jaringan kerjasama daripada pelbagai pihak antaranya sektor awam, swasta, NGO dan komuniti setempat perlu diperkasa bagi membantu komuniti setempat menjalani kehidupan seharian dengan lebih mudah.

4 aspek utama yang perlu ditekankan atau diserapkan untuk pembangunan sosial seperti berikut:-

Pertama : Memupuk semangat kesukarelawan

Kedua : Menggalakkan kewujudan pembangunan sosial mengikut  keperluan dan kepentingan komuniti setempat

Ketiga : Memperkasa pembangunan sosial sedia ada di dalam komuniti setempat

Keempat : Menjalinkan jaringan kerjasama strategik khidmat sosial pihak luar dengan komuniti setempat