SYARAT-SYARAT KELULUSAN PERMOHONAN LESEN ANJING :

  1. Semua anjing yang berumur 3 bulan dan lebih hendaklah dilesenkan.
  2. Pemohon yang menginap di Apatment, Rumah Flat tidak dibenarkan memelihara anjing.
  3. Satu (1) rumah kediaman hanya dibenarkan memelihara dua (2) ekor anjing sahaja.
  4. Tempoh sah lesen adalah Januari - Disember Sahaja. Bayaran lesen anjing adalah RM10.00 bagi seekor anjing.
  5. Lesen yang hilang tidak akan diganti. Pemilik hendaklah memohon lesen yang baru dan dikehendaki membayar sebanyak RM10.00 bagi setiap lesen/ekor.
  6. Lencana logam yang dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Seremban hendaklah sentiasa digantung dileher anjing pada setiap masa.
  7. Tali menggantung lencana logam adalah di bawah tanggungjawab pemilik anjing.

Sebarang pertanyaan hubungi Jabatan Kewangan di talian 06-765 4378/06-765 4341

Klik Untuk Permohonan Online Lesen Anjing

Tarikh Kemaskini: