BIL

PERKARA

1.

Undang-Undang Kecil Larangan Merokok (Majlis Perbandaran Seremban) 1979

2.

Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Perbandaran Seremban) 1980  pdf

3.

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (Majlis Perbandaran Seremban) Kerajaan Tempatan 1979

4.

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (Majlis Perbandaran Seremban) (Pindaan) Kerajaan Tempatan 1980

5.

Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan, Perindustrian Dan Lain-lain Profesyen (Majlis Perbandaran Seremban) 1980

6.

Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan, Perindustrian Dan Lain-lain Profesyen (Pindaan) (Majlis Perbandaran Seremban) 1981

7.

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) Akta Jalan, Parit, Bangunan 1979

8.

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (Pindaan) Akta Jalan, Parit, Bangunan 1980

9.

Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Perbandaran Seremban) 1981

10.

Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Penyeliaan Tempat-tempat Makanan (Majlis Perbandaran Seremban) 1981

11.

Undang-Undang Kecil Bayaran Denda (Majlis Perbandaran Seremban) 1981

12.

Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Seremban) 1981

13.

Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Peruntukan Ruang Letak Kereta Di Luar Jalan (Majlis Perbandaran Seremban) 1982

14.

Undang-Undang Kecil Kawalan Lembu-kerbau (Majlis Perbandaran Seremban) 1982

15.

Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Seremban) 1983  pdf

16.

Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Perbandaran Seremban) 1983

17.

Undang-Undang Kecil Rumah Urut (Majlis Perbandaran Seremban) 1984

18.

Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Perbandaran Seremban) 1985

19.

Undang-Undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Perbandaran Seremban) 1986

20.

Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (Majlis Perbandaran Seremban) 1986

21.

Undang-Undang Kecil Panggung Dan Tempat Hiburan Awam (Majlis Perbandaran Seremban) 1987

22.

Undang-Undang Kecil Perlesenan Anjing (Majlis Perbandaran Seremban) 1986

23.

Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Perbandaran Seremban) 1988

24.

Undang-Undang Kecil Kadar Bayaran Bagi Tangki Najis Dan Membuang Sampah (Majlis Perbandaran Seremban) 1980

25.

Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Pihak Berkuasa Tempatan) 1990

26.

Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Perbandaran Seremban) 1990

27.

Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Perbandaran Seremban) 1991

28.

Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Perbandaran Seremban) 1996

29.

Undang-Undang Kecil Rumah Tumpangan (Majlis Perbandaran Seremban) 1999

BIL

PERKARA

1.

Undang-Undang Kecil Pemungutan Pembuangan & Pelupusan Sampah-sarap (Majlis Daerah Seremban) 1991

2.

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan)(Majlis Daerah Seremban) Kerajaan Tempatan 1976

3.

Undang-Undang Kecil Taman (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1997

4.

Undang-Undang Kecil Vandalisme (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1991

5

Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Daerah Seremban) 1988

6

Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Seremban) 1981

7

Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (Majlis Daerah Seremban) 1986

8

Undang-Undang Kecil Panggung Dan Tempat Hiburan (Majlis Daerah Seremban) 1987

9

Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Pihak Berkuasa Tempatan) 1990

10

Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Seremban) 1991

11

Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (Majlis Daerah Seremban) 1994

12

Undang-Undang Kecil Kawalan Lembu Kerbau (Majlis Daerah Seremban 1994)

13

Undang-Undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Seremban) 1994

14

Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Penyeliaan Tempat-tempat Makan (Majlis Daerah Seremban) 1995

15

Undang-Undang Kecil Iklan ( Pihak Berkuasa Tempatan) (Pindaan) 1996

16

Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Dan Mendandan Rambut (Majlis Daerah Seremban) 2000

17

Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Seremban) (Pindaan) 2000

18

Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Peruntukan Ruang Letak Kereta Di Luar Jalan 1996

19

Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pihak Berkuasa Tempatan)(Pindaan) 1990

20

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (Majlis Daerah Seremban) Kerajaan Tempatan 1976

21

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (Majlis Daerah Seremban) Jalan, Parit Dan Bangunan 1974

 

*Bagi tujuan penggabungan dan penaiktarafan Majlis Perbandaran Seremban dan Majlis Perbandaran Nilai sebagai Majlis Bandaraya Seremban, kesemua Undang-Undang kecil, Perintah dan Peraturan yang diwartakan bagi Majlis Perbandaran Seremban dan Majlis Perbandaran Nilai adalah kekal dan berkuatkuasa untuk Majlis Bandaraya Seremban sehingga pembatalan atau pindaan dibuat.