Warna Tema        
Saiz Tulisan -A A +A
 

Majlis Penuh

Jawatankuasa/ Lembaga Majlis Penuh Seremban

Organisasi pentadbiran Majlis Bandaraya Seremban diketuai oleh seorang Datuk Bandar dengan dibantu oleh seorang Setiausaha Majlis berserta 11 orang Ketua Jabatan, 5 orang Ketua Unit dan 24 orang Ahli Majlis.

Dalam urusan pentadbirannya, Majlis Bandaraya Seremban mempunyai 14 Jawatankuasa Kecil yang bertanggungjawab untuk menentukan dasar - dasar dan polisi yang akan dilaksanakan oleh Majlis. Jawatankuasa - Jawatankuasa Kecil tersebut ialah :-

 

JAWATANKUASA-JAWATANKUASA MAJLIS

JAWATANKUASA BILANGAN AHLI MAJLIS

Mesyuarat Majlis Penuh

10

Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Maksud - Maksud Am

6

Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan & Pembersihan Bandar

Dan Pusat Setempat (OSC)

10

Mesyuarat Jawatankuasa Lalulintas, Pengangkutan Awam dan Infrastruktur

10

Mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Rayuan Cukai Taksiran

-

Mesyuarat Lembaga Pengambilan dan Kenaikan Pangkat

1

 Lembaga Tatatertib

1

Lembaga Rayuan Dan Tatatertib

-

Mesyuarat Jawatankuasa Unit ‘Task Force’ Program Bandar Selamat

-

Mesyuarat Jawatankuasa Kekemasan Bandar dan Landskap

-

Mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan Majlis Bandaraya Seremban

10

Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)

8

Mesyuarat Jawatankuasa Taskforce Pengindahan Dan Pemuliharaan Bangunan Usang Seremban
 
-
Mesyuarat Jawatankuasa Penyelaras Pembangunan Masyarakat dan Komuniti Majlis Bandaraya Seremban
 
10