PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU


Seremban, 16 November  2023 (Khamis) - Tuan Mas Midyawan bin Yahya, Setiausaha MBS  telah hadir bagi menyempurnakan program Masyarakat Penyayang LA21 MBS bersama PPDK Rantau.  Turut hadir bersama Tn.Hj. Noor Iskandar bin Mohamad Noor, Ahli Majlis MBS, Puan Azura binti Abu Hassan, Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat & Pelancongan MBS, En. Fadli bin Abdul Rahman, Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Seremban, Pn. Norizan bt Ibrahim Pengerusi PPDK Rantau, Tn. Haji Mohd Yazid bin Jabar, Ketua Kampung Rantau, Ketua-Ketua Jabatan dan Ketua-Ketua Unit MBS.


Program ini adalah merupakan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) Majlis Bandaraya Seremban bersama komuniti dalam menyantuni masyarakat tidak kira latar belakang.
Selaras dengan Dasar Komuniti Negara melalui kluster ke lima (5) dan juga Sustainable Development Goals yang ke-11 menggariskan satu panduan terhadap keprihatinan dan akses yang inklusif kepada wanita, kanak-kanak, orang tua dan orang kurang supaya tidak dipinggirkan daripada arus pemodenan dan urbanisasi.


Majlis Bandaraya Seremban telah berbesar hati  memberikan sumbangan alat bantuan mengajar kepada pelatih- pelatih melalui pihak PPDK Rantau yang bernilai RM 5,000.00.  Seramai 28 orang pelatih bersama ibu bapa mereka telah diraikan semasa program ini.

PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU
PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU
PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU
PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU
PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU
PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU
PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU
PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU PROGRAM MASYARAKAT PENYAYANG LA21 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) BERSAMA PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PPDK) RANTAU