Tahun
2021
Bayaran Melalui FPX (epayment) (Cukai Taksiran, Kompaun Letak Kereta, Sewaan)
0.00
Bayaran Melalui Kad Kredit (epayment) (Cukai Taksiran, Kompaun Letak Kereta, Sewaan)
0.00
Bayaran Melalui eWallet (epayment) (Cukai Taksiran, Kompaun Letak Kereta, Sewaan)
0.00
Bayaran Melalui PBTPay (Cukai Taksiran)
0.00
Bayaran Melalui PBTPay (Kompaun)
0.00
Bayaran Melalui PBTPay (Sewaan)
0.00
Bayaran Melalui PBTPay (OSC)
0.00
Semakan Cukai Taksiran dan Cetakan Bil
3272.00
Pembayaran Cukai Taksiran (Perbankan Internet)
2438.00
Pembayaran Cukai Taksiran , Kompaun & Permohonan Lesen (ePayment)
2181.00
Kemuka dan Semakan Aduan
548.00
Semakan Status Permohonan Lesen
544.00
Semakan Kompaun Letak Kereta
262.00