JADUAL KUTIPAN SAMPAH - SWM Environment Sdn Bhd

BIL LOKASI KERJA - KERJA KEKERAPAN

1.

Perumahan

Kutipan Sampah

2 kali seminggu

2.

Pusat Bandar

Pembersihan Longkang

1 bulan / sekali

3.

Semua Kawasan Perniagaan

Kutipan Sampah

Setiap Hari

4.

Pasar

Kutipan Sampah

Setiap Hari

5.

Sampah Pukal / Longgok

Kutipan Sampah

1 kali seminggu

6.

Kawasan Industri

Kutipan Sampah

3 kali seminggu

Semakan Jadual Operasi SWCorp