Dato' Masri

YBhg. Dato’ Masri bin Haji Razali

Datuk Bandar

Majlis Bandaraya Seremban

masrirazali@mbs.gov.my

Ahli Majlis

Dato' Hasim Bin Rusdi

012-6015021

hasim@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 06

 

 

 

Ahli Majlis

En. Awa Hoi Choong

012-6020737

awahoichoong@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 21

 

chongsayho

En. Chong Say Hoo

019-3802975

choongsayhoo@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 10

 

 
Ahli Majlis

En. Thanabalan Ramiah

011-28558980

thanabalan@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 03

 

Ahli Majlis

En. Rosslan Bin Hassan

012-6658388

rosslan@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 20

 

Ahli Majlis

En. Abdul Malek Bin Adam

013-2181279

abdulmalek@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 18

 

 
Ahli Majlis

Pn. Jamilah Binti Said Ali

011-18549272

jamilah@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 13

 

Ahli Majlis

Tn. Haji Zainal Bin Ismail

012-7008299

zainal@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 15

 

Ahli Majlis

Pn. Yong Mui Teng

011-27737037

yongmuiteng@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 05

 

 
Ahli Majlis

En. Ng Kin Wai

016-3244232

ngkinwai@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 22

 

 

Ahli Majlis

En. Ng Boon Leng

012-6367813

ngboonleng@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 11

 

Ahli Majlis

En. Guok Chi Sheng

012-9184779

guokchisheng@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 23

 

 
Ahli Majlis

En. Lee Kai Yet

019-2663372

leekaiyet@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 09

 

Ahli Majlis

En. Lim Chun Weng

016-2753589

limchunweng@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 01

 

Ahli Majlis

En. Hamdan Bin Md Nor

019-2780850

hamdan@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 08

 

 
Ahli Majlis

En. Mazalan Bin Maarop

019-6556395

mazalan@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 02

 

Ahli Majlis

Datuk Latteffah Binti Aliyaru Kunju

012-6129220

latteffah@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 17

 

Ahli Majlis

En. Mohd Fairos Bin Rusli

019-6568353

fairos@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 07

 
Ahli Majlis

En. Chong Jin Wei

011-26018283

chongjinwei@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 14

 

 

Ahli Majlis

En. Krishnan A/L Ramalingam

016-5935068

krishnan@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 12

 

Ahli Majlis

En. Roslan Bin Abd Aziz

019-6506125

roslan.abdaziz@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 16

 

 
Ahli Majlis

Pn. Telagapathi A/P Marimuthu

016-6588829

telagapathi@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 04

 

 

Ahli Majlis

En. Mohd Nur Hafiz Bin Ismail

016-8596595

mohd.nurhafiz@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 19

Ahli Majlis

En. Mohamad Fadil Bin Md Zin

012-6753439

m.fadil@mbs.gov.my

Blok Pembangunan : ZON 24