Warna Tema        
Saiz Tulisan -A A +A
 

Piagam Pelanggan

 

PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
Memproses dan meluluskan permohonan kerja tanah, infrastuktur dan lampu jalan dalam tempoh 90 hari dari tarikh terima permohonan. Meluluskan 90% fail infrastruktur dalam tempoh 90 hari dibawah tindakan majlis
Membuat lawatan dan membuat perakuan berhubung infrastuktur bagi sokongan CFO/CCC dalam masa 7 hari bekerja daripada tarikh lawatan. Membuat lawatan dan pemantauan untuk sokongan CCC 90% daripada permohonan
Memproses permohonan penyerahan infrastuktur dan lampu jalan daripada pemaju dalam masa 7 hari waktu bekerja dari tarikh terima permohonan. Memproses permohonan penyerahan infrastruktur dan lampu jalan 90 hari dari tarikh terima permohonan
Memproses permohonan pemasangan lampu jalan awam dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan. Memproses 90% permohonan pemasangan lampu jalan awam dalam masa 7 hari dari tarikh permohonan
Memproses permohonan permit kerja berhubung dengan permohonan penamaan/pengalihan kemudahan awam dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh terima permohonan. Memproses 90% permit kerja penanaman/pengalihan kemudahan awam dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan
Memproses aduan awam dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan di Jabatan. Memproses 80% aduan awam yang diterima dalam tempoh 7 hari
Memproses pendaftaran kontraktor tempatan bagi Awam, Elektrik, Mekanikal (kelas G1 dan G2) dalam masa 7 hari bekerja. Memproses permohonan pendaftaran kontraktor 7 hari dari tarikh terima permohonan
Memproses pengurusan pembayaran bagi kerja yang telah dijalankan ke Jabatan Kewangan dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan dan dokumen lengkap. Memproses permohonan pembayaran 7 hari dari tarikh terima permohonan dan dokumen lengkap
Pemberitahuan kepada kontraktor bagi senarai kontraktor yang menyertai projek secara tender dalam masa 1 hari bekerja dari tarikh tutup penghantaran tender. Memproses pemberitahuan kepada kontraktor bagi senarai yang menyertai projek secara tender dalam masa 1 hari bekerja dari tarikh tutup penghantaran
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
Memproses dan memberi ulasan atau syor permohonan kelulusan pelan bangunan untuk Projek Perumahan 14 hari bekerja
Memproses dan memberi ulasan atau syor permohonan kelulusan pelan bangunan untuk Projek Perniagaan 14 hari bekerja
Memproses dan memberi ulasan atau syor permohonan kelulusan pelan bangunan untuk Banglo Persendirian 14 hari bekerja
Memproses dan memberi ulasan atau syor permohonan kelulusan pelan bangunan untuk Projek Industri / Bengkel 14 hari bekerja
Memproses dan memberi ulasan atau syor permohonan kelulusan pelan bangunan untuk Tambahan / Ubahan 21 hari bekerja
Memproses dan memberi ulasan atau syor permohonan kelulusan pelan bangunan untuk Lain - Lain Binaan 14 hari bekerja
Memproses dan memberi ulasan atau syor permohonan kelulusan pelan bangunan untuk Struktur Antena Telekomunikasi 14 hari bekerja
Memproses permohonan kelulusan Sijil Layak Menduduki Bangunan 14 hari bekerja
Memproses permohonan surat sokongan Perakuan Siap & Pematuhan (CCC) 14 hari bekerja
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN

1) Unit Hasil
Bil-bil tuntutan cukai taksiran (cukai pintu) akan diposkan / diserahkan kepada pemilik-pemilik harta selewat-lewatnya pada tarikh berikut:

Taksiran Setengah Tahun Pertama

Taksiran Setengah Tahun Kedua

 

 

 

31hb Januari

31hb Julai

2) Notis Membuat Bayaran Cukai Taksiran (Borang E)

Setengah Tahun Pertama


Setengah Tahun Kedua


Memastikan bil-bil sewa dikeluarkan dan dihantar kepada penyewa-penyewa gerai

 

Notis dipos selewat-lewatnya pada 31hb Mac

Notis dipos selewat-lewatnya pada 30hb September

Sebelum 7hb dalam setiap bulan

3) Unit Bayaran dan Akaun

Bayaran perkhidmatan / bekalan dan lain-lain pembekal / kontraktor

 

7 hari bekerja daripada tarikh baucer diterima dengan lengkap
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
Memastikan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Pentadbiran dan Kewangan, Mesyuarat Pengurusan dan lain-lain mesyuarat utama jabatan dilaksanakan mengikut Jadual/Taqwim.
 1. Mesy. Pengurusan = 12 kali
 2. Mesy. JKPK = 12 kali
 3. Mesy. JKPAK = 4 kali

 

 

 

Mengikut Jadual/Taqwim
Memastikan Mesyuarat Bersama Jabatan (MBJ) Mesyuarat Jawatankuasa Latihan dan Mesyuarat Jawatankuasa Intergriti dan Tadbir Urus (JITU) dilaksanakan mengikut Jadual/Taqwim.
 1. Mesy. Bersama Jabatan = 4 kali
 2. Mesy. JITU = 3 kali
 3. Mesy. J/ kuasa Latihan = 2 kali

 

 

 

Mengikut Jadual/Taqwim
Memastikan Sebut Harga dan Tender (Bekalan dan Perkhidmatan) diselesaikan pada bulan April tahun semasa. (Pakaian Seragam, Alat Tulis, Alat Tulis Komputer dan Bekalan Kasut). April
(Tahun Semasa)
Memastikan semua bil-bil Utiliti MPN diproses untuk pembayaran dalam tempoh 7 hari dari terima bil/inbois dan dokumen lengkap daripada pembekal. 7 hari
Memastikan keupayaan pembekal memenuhi keperluan Majlis dengan mencapai petunjuk prestasi 80% pembekal berdaftar mendapat gred A & B. 80%
(Gred A & B)
Menguruskan permohonan penyewaan harta-harta (Bangunan Rumah Kedai) Majlis dalam tempoh 30 hari dari permohonan. 30 hari
Memastikan semua bayaran balik deposit tempahan penyewaan dewan diproses dalam tempoh 7 hari bekerja dan dokumen lengkap selepas permohonan diterima. 7 hari
Memastikan pendaftaran aset didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh penerimaan dokumen lengkap dari pembekal atau jabatan.Memastikan urusan pengambilan dan pelantikan anggota Kumpulan Sokongan II (yang diwakilkan kuasa oleh SPA) dilaksanakan dalam tempoh enam (6) bulan selepas iklan ditutupMemastikan urusan pengambilan dan pelantikan anggota Kumpulan Sokongan II (yang diwakilkan kuasa oleh SPA) dilaksanakan dalam tempoh enam (6) bulan selepas iklan ditutupMemastikan urusan pengambilan dan pelantikan anggota Kumpulan Sokongan II (yang diwakilkan kuasa oleh SPA) dilaksanakan dalam tempoh enam (6) bulan selepas iklan ditutup  2 minggu
Memastikan urusan pengambilan dan pelantikan pegawai/kakitangan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan selepas iklan ditutup.Memastikan pegawai MOSTI menghadiri kursus sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam setahun 6 Bulan
Memastikan semua pegawai/kakitangan menghadiri kursus sekurang-kurangnya tiga (3) hari dalam setahun. 3 Hari
Memastikan setiap penyediaan kes-kes tatatertib biasa tidak melebihi 6 bulan setelah menerima laporan lengkap bagi setiap peringkat tindakan Kertas Kerja Tatatertib. 6 Bulan
Memastikan dokumen-dokumen persaraan dikemukakan ke Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA tidak lewat dari (3) tiga bulan sebelum tarikh persaraan pegawai/kakitangan setelah dokumen lengkap diterima. 3 Bulan
Memastikan urusan pengesahan dalam perkhidmatan disempurnakan dalam tempoh 1 hingga 3 tahun dari tarikh dokumen lengkap diterima dan pemberian taraf berpencen disempurnakan dalam tempoh genap 3 tahun selepas tarikh lantikan. 1-3 Tahun
3 Tahun
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
Permohonan Lesen Premis Perniagaan Memastikan 80% daripada permohonan lesen diproses dari tarikh permohonan diterima sehingga mencapai keputusan (tolak/tangguh/sokong)

30 hari dari tarikh permohonan lesen
Permohonan Lesen Fast Track Memastikan semua permohonan lesen Fast Track diproses dari tarikh permohonan diterima sehingga mencapai keputusan (tolak/tangguh/sokong)

10 hari dari tarikh permohonan lesen
Permohonan Lesen Serta-Merta Memastikan semua permohonan lesen Serta Merta diproses dari tarikh permohonan diterima sehingga mencapai keputusan (tolak/tangguh/sokong)

30 minit dari tarikh permohonan
Rayuan Permohonan Lesen Memastikan semua permohonan rayuan lesen diproses dari tarikh permohonan diterima sehingga mencapai keputusan (tolak/tangguh/sokong)

30 hari dari tarikh permohonan lesen
Pembaharuan Lesen Memastikan semua lesen perniagaan dalam kawasan Majlis diperbaharui sebelum tarikh tamat lesen

60 hari dari tarikh notis pembaharuan dikeluarkan
Pembatalan Lesen Memastikan lesen dibatalkan apabila terima surat pembatalan lesen daripada pelesen

60 hari dari tarikh terima permohonan pembatalan lesen
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN

1) PENGURUSAN SURAT MENYURAT AWAM

Menjawab surat menyurat awam yang diterima di pejabat.

Surat berkaitan perkara teknikal dibalas dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat.

2) URUSAN TUKAR NAMA DAN ALAMAT PEMILIK / PENDUDUK

Mengemaskini nama dan alamat pemilik / penduduk dalam sistem maklumat harta.

10 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat berserta dokumen yang lengkap.

3) PERMOHONAN POTONGAN CUKAI TAKSIRAN (REMISI) KE ATAS BANGUNAN KOSONG

Surat akuan terima dibalas dari tarikh penerimaan surat

5 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat

Surat pemberitahuan jumlah potongan (remisi) yang diluluskan dihantar/diposkan

1) bagi setengah tahun pertama


2) bagi setengah tahun kedua

 

 

1) sebelum 30 Januari bagi setengah tahun pertama

2) sebelum 30 Julai bagi setengah tahun kedua

4) MEMBEKAL MAKLUMAT BERKAITAN TANAH DAN BANGUNAN

Pemohon jika hadir sendiri ke pejabat bagi urusan tidak melebihi 3 rekod harta

Diberikan pada hari yang sama.

Dihantar/diposkan maklumat yang dikehendaki  kepada permohonan

7 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat permohonan

5) URUSAN BANTAHAN/RAYUAN KE ATAS CUKAI TAKSIRAN YANG DIKENAKAN

Surat akuan terima bantahan ke atas kerja-kerja pindaan yang dijalankan.

Dihantar/diposkan 5 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat

Surat berkaitan penjelasan umum

Dibalas dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat

Surat Keputusan bantahan

Dibalas dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh mesyuarat Lembaga Bantahan / Rayuan Cukai Taksiran bersidang

PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN

1) Kebenaran Merancang

 • Memberi ulasan Kebenaran Merancang bagi mendirikan bangunan / tukar syarat/ penyatuan / pecah sempadan tanah

   

 • Proses Kelulusan Pelan Kebenaran Merancang bagi mendirikan bangunan / tukar syarat/ penyatuan / pecah sempadan tanah

 

2 minggu
(14 hari bekerja)


3 bulan (90 hari bekerja)

*bermula dari tarikh kelulusan Mesyuarat OSC

2) Kelulusan Pelan Bangunan

 • Memberi ulasan permohonan tambahan dan ubahan bangunan

   

 • Memberi ulasan permohonan pelan bangunan bagi rumah sesebuah

   

 • Memberi ulasan permohonan pelan bangunan bagi projek perumahan / kilang dan menara telekomunikasi

 

2 minggu
(14 hari bekerja)

2 minggu
(14 hari bekerja)

2 minggu
(14 hari bekerja)

3) Permohonan Menamakan Taman, Jalan dan Menomborkan Bangunan

 • Memberi ulasan permohonan menamakan taman, jalan dan menomborkan bangunan

   

 • Proses kelulusan bagi permohonan menamakan taman, jalan dan menomborkan bangunan

 

2 minggu
(14 hari bekerja)


3 bulan (90 hari bekerja)

*bermula dari tarikh kelulusan Mesyuarat OSC

4) Permohonan Tanah Kerajaan

 • Memberi ulasan permohonan tanah kerajaan secara Hakmilik tetap

   

 • Memberi ulasan permohonan tanah kerajaan secara lesen pendudukan Sementara

 

2 minggu
(14 hari bekerja)

2 minggu
(14 hari bekerja)

5) GIS

 • Memproses maklumat lot tanah, taman perumahan, pecahan tanah, jarak, rezab jalan, guna tanah (pelan/softcopy) dalam bentuk GIS kepada orang awam.

   

 • Mencetak dan menjual maklumat UAV (pelan/softcopy) bagi syarat penyerahan pelan kepada OSC

 

1 Hari Bekerja

PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
Memberi nasihat dan maklumat perundangan kepada jabatan-jabatan di Majlis Bandaraya Seremban. 12 Kali setahun
Menggubal, meminda dan menterjemah Akta, Undang-Undang Kecil, Enakmen-Enakmen, Perintah-Perintah, Kaedah-Kaedah dan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa. 2 Kali setahun
Mengendalikan urusan pendakwaan bagi kesalahan yang dilakukan dibawah Undang-Undang yang berkuatkuasa. 30 Hari sehingga disebut ke Mahkamah
Menyelia dan menggubal dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang seperti perjanjian dan kontrak. 14 Hari tempoh semakan/konsultasi
Mengendali dan menyelaras kes sivil yang melibatkan Majlis dalam tempoh 14 hari.

1 Kali Setahun
(perbincangan)

Menyediakan risalah perundangan untuk makluman dan panduan orang awam dari semasa ke semasa. Memastikan denda untuk kompaun dikenakan dengan adil dan saksama. 2 Kali setahun
Menggubal Notis-Notis dan Peraturan-Peraturan berkaitan dengan Penguatkuasaan Undang-Undang satu kali setahun. 1 Kali setahun (perbincangan)
Mengadakan taklimat perundangan dan memberi latihan perundangan kepada jabatan-jabatan yang telibat dalam menguatkuasakan Undang-Undang. 12 Kali setahun
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
Memproses aduan awam berhubung dengan cantasan pokok dalam masa tempoh 2 minggu. Tempoh diambil setelah aduan diterima daripada Jabatan Komuniti dan Perhubungan Awam
Memproses kelulusan Pelan Landskap dalam tempoh 60 hari (2 bulan) atau kurang dari tarikh permohonan. Tempoh Pelan diproses diambil setelah permohonan di terima daripada Unit  OSC
Menyediakan sebut harga pengindahan dan penyelenggaraan cantasan di dalam kawasan operasi MPN. Tempoh di ambil Januari – Disember 2017
Memastikan semua perkhidmatan online dapat dicapai secara berterusan (24 jam x 7 hari).
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
Menerima, merekod dan menyalurkan aduan awam yang diterima daripada pelanggan kepada Jabatan yang berkaitan dalam masa 3 hari bekerja. Di dalam masa 3 hari bekerja
Menguruskan tempahan bahan bercetak seperti kain rentang papan iklan, kain rentang dan banting sempena Hari Kebesaran, Sambutan Perayaan dan Majlis-Majlis Rasmi. Semua papan iklan dan banting siap dipasang 1 minggu sebelum perayaan / sebelum majlis berlangsung
Menguruskan Permohonan Bantuan Sewa Rumah Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB) dan menyalurkan permohonan tersebut kepada Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. Semua permohonan dihantar kepada KPKT
Mengadakan program komuniti dan Local Agenda 21 (LA 21). Jumlah program bagi tahun 2019
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN

Proses Permohonan Pembangunan

1. Menerima, Mengedar Permohonan Pelan Pembangunan

 

3 hari

Memantau

1. Memantau Ulasan Teknikal Daripada Agensi Berkaitan.

 

 14 hari

Mesyuarat

24 kali setahun

Minit Mesyuarat

7 hari

PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
Memastikan pengeluaran sijil JMB dilaksanakan dengan syarat semua dokumen berkaitan dilengkapkan. 14 hari bekerja

Memastikan setiap aduan yang diterima dari segi pengurusan dan pentadbiran serta penyenggaraan diambil tindakan dalam tempoh :

Aduan am secara bertulis
Aduan Online
Mengikut Kategori
7 hari-Mudah
14 hari-Sederhana
21 hari-Rumit

3 hari bekerja
Memastikan setiap aduan berkaitan akaun/ kewangan diambil tindakan 10 hari bekerja
Memproses permohonan Jadual Petak oleh Pemaju dan di tandatangani oleh Pesuruhjaya Bangunan dengan syarat semua dokumen berkaitan dilengkapkan. 14 hari bekerja
Menyemak dan memproses permohonan Deposit oleh Pemaju melalui Borang 25. 14 hari bekerja
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
Melaksanakan Audit Pengurusan Kewangan, Pengauditan Prestasi dan Audit Pematuhan . 15 pengauditan setahun
Melaksanakan Semakan ke atas Dokumen Star Rating. 1 kali setahun (Melibatkan 341 kriteria)
Melaksanakan Pemeriksaan Mengejut. 3 kali setahun
Mengedarkan memo pemberitahuan audit kepada jabatan. 3 hari bekerja sebelum pengauditan dijalankan
Laporan pemerhatian audit dikeluarkan setelah tamat kerja-kerja pengauditan. 7 hari bekerja selepas kerja pengauditan selesai
Membentangkan laporan audit didalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit Dalaman MPN. 4 Kali Mesyuarat Setahun