PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
Memproses dan meluluskan permohonan kerja tanah, infrastuktur dan lampu jalan dalam tempoh 90 hari dari tarikh terima permohonan. Meluluskan 90% fail infrastruktur dalam tempoh 90 hari dibawah tindakan majlis
Membuat lawatan dan membuat perakuan berhubung infrastuktur bagi sokongan CFO/CCC dalam masa 7 hari bekerja daripada tarikh lawatan. Membuat lawatan dan pemantauan untuk sokongan CCC 90% daripada permohonan
Memproses permohonan penyerahan infrastuktur dan lampu jalan daripada pemaju dalam masa 7 hari waktu bekerja dari tarikh terima permohonan. Memproses permohonan penyerahan infrastruktur dan lampu jalan 90 hari dari tarikh terima permohonan
Memproses permohonan pemasangan lampu jalan awam dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan. Memproses 90% permohonan pemasangan lampu jalan awam dalam masa 7 hari dari tarikh permohonan
Memproses permohonan permit kerja berhubung dengan permohonan penamaan/pengalihan kemudahan awam dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh terima permohonan. Memproses 90% permit kerja penanaman/pengalihan kemudahan awam dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan
Memproses aduan awam dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan di Jabatan. Memproses 80% aduan awam yang diterima dalam tempoh 7 hari
Memproses pendaftaran kontraktor tempatan bagi Awam, Elektrik, Mekanikal (kelas G1 dan G2) dalam masa 7 hari bekerja. Memproses permohonan pendaftaran kontraktor 7 hari dari tarikh terima permohonan
Memproses pengurusan pembayaran bagi kerja yang telah dijalankan ke Jabatan Kewangan dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan dan dokumen lengkap. Memproses permohonan pembayaran 7 hari dari tarikh terima permohonan dan dokumen lengkap
Pemberitahuan kepada kontraktor bagi senarai kontraktor yang menyertai projek secara tender dalam masa 1 hari bekerja dari tarikh tutup penghantaran tender. Memproses pemberitahuan kepada kontraktor bagi senarai yang menyertai projek secara tender dalam masa 1 hari bekerja dari tarikh tutup penghantaran
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURA
Memproses dan memberi ulasan atau syor Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan untuk Projek Perumahan 14 hari bekerja
Memproses dan memberi ulasan atau syor Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan untuk Projek Perniagaan 14 hari bekerja
Memproses dan memberi ulasan atau syor Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan untuk Banglo Persendirian 14 hari bekerja
Memproses dan memberi ulasan atau syor Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan untuk Projek Industri/Bengkel 14 hari bekerja
Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Tambahan/ubahan 21 hari bekerja
Memproses/ memberi ulasan atau syor Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan untuk lain-lain Binaan 14 hari bekerja
Memproses/ memberi ulasan atau syor Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Sementara untuk Struktur Antena Telekomunikasi. 14 hari bekerja
Memproses Permohonan Kelulusan Sijil Layak Menduduki Bangunan 14 hari bekerja
Memproses Permohonan Surat Perakuan Siap & Pematuhan (CCC) 14 hari bekerja
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN

1) Unit Hasil
Bil-bil tuntutan cukai taksiran (cukai pintu) akan diposkan / diserahkan kepada pemilik-pemilik harta selewat-lewatnya pada tarikh berikut:

Taksiran Setengah Tahun Pertama

Taksiran Setengah Tahun Kedua


 

 

31hb Januari

31hb Julai

2) Notis Membuat Bayaran Cukai Taksiran (Borang E)

 

Setengah Tahun Pertama


Setengah Tahun Kedua


Memastikan bil-bil sewa dikeluarkan dan dihantar kepada penyewa-penyewa gerai

 

 

Notis dipos selewat-lewatnya pada 31hb Mac
 

Notis dipos selewat-lewatnya pada 30hb September
 

Sebelum 7hb dalam setiap bulan

3) Unit Bayaran dan Akaun

Bayaran perkhidmatan / bekalan dan lain-lain pembekal / kontraktor7 hari bekerja daripada tarikh baucer diterima dengan lengkap

PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN

Kelulusan secara dasar untuk mendapatkan perkhidmatan berikut :

 

Dewan MBS

30 minit
Peralatan
30 minit
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN

Memastikan perkhidmatan atas talian hendaklah sentiasa berfungsi 24 x 7 dengan 95% ketersediaan (uptime availability)

24x7

Memastikan ketersediaan capaian dalam tempoh 24 x 7 dengan 95% ketersediaan (uptime availability) dan aduan perkhidmatan diselesaikan tidak melebihi 8 jam selepas aduan diterima.

24x7 (Tidak melebihi 8 jam)

Memastikan perkhidmatan Wi-Fi percuma di premis Majlis berfungsi semula tidak melebihi 48 jam selepas aduan yang tidak melibatkan penggantian peralatan diterima.

Tidak melebihi 48 jam

Memastikan perkhidmatan portal hendaklah sentiasa berfungsi 24 x 7 dengan 96% ketersediaan (uptime availability).

24x7

Memastikan perkhidmatan talian internet hendaklah sentiasa berfungsi 24 x 7 dengan 99.5% ketersediaan (uptime availability).

24x7
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
Lesen Iklan Billboard 30 hari bekerja
Lesen Iklan Perniagaan 7 hari bekerja
Permit Sementara Perniagaan 3 hari bekerja
Surat Kelulusan Permohonan Lesen

Dalam tempoh 30 hari bekerja selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan & Pembersihan Dan Pusat Setempat (OSC) MPS.

Makluman kelulusan lesen melalui laman web selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan & Pembersihan Dan Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 7 hari bekerja

Bayaran Lesen


i. Selepas tarikh kelulusan dan menyertakan sekali surat sokongan
dari jabatan teknikal

 

 

 

14 hari bekerja

Lesen ‘Fast Track’

 

i. Bagi hotel dan kilang yang mana kelulusan bangunannya diluluskanuntuk tujuan

 

 

 

10 hari bekerja

Lesen Serta Merta

 

i. Jenis Perniagaan Tidak Berisiko

 

ii. Permit Sementara bagi tapak di dalam Kompleks Perniagaan


iii. Lesen Iklan bagi saiz standard 4’ x 20’

 

 

 

 

30 minit

 

30 minit


30 minit

Lesen ‘Fast Track’


i. Bagi hotel dan kilang yang mana kelulusan bangunannya diluluskan untuk tujuan

 

 

 

10 hari bekerja

Lesen Serta Merta

 

i. Jenis Perniagaan Tidak Berisiko
 

ii. Permit Sementara bagi tapak di dalam Kompleks Perniagaan


iii. Lesen Iklan bagi saiz standard 4’ x 20’

 

 

 

 

30 minit
 

30 minit
 

30 minit

Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (SWCorp) (MPS HANYA MEMBUAT PEMANTAUAN DAN PENGESAHAN UNTUK BAYARAN KEPADA SWCORP)
Memastikan kerja-kerja pembersihan jalan dilakukan setiap hari di jalan protocol, jejantas, jejambat dan terowong Setiap hari
Memastikan semua longkang dibersihkan untuk 1 pusingan kecuali longkang tanah 30 hari bekerja
Memastikan pemotongan rumput 2 kali dalam sebulan Sebulan 2 kali
Memastikan sampah domestic dan sampah pukal barangan kitar semula dikutip berkala mengikut jadual kutipan sampah

2 kali seminggu (sampah domestik)

1 kali seminggu (sampah pukal barangan kitar semula)

Memastikan semua pasar awam, pusat penjaja dan tempat awam dibersihkan Setiap hari

Lesen ‘Fast Track’


i. Bagi hotel dan kilang yang mana kelulusan bangunannya diluluskan untuk tujuan

 

 

10 hari bekerja

Lesen Serta Merta

 

i. Jenis Perniagaan Tidak Berisiko
 

ii. Permit Sementara bagi tapak di dalam Kompleks Perniagaan


iii. Lesen Iklan bagi saiz standard 4’ x 20’

 

 

 

 

30 minit
 

30 minit


30 minit

PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN

PENGURUSAN SURAT MENYURAT AWAM

Menjawab surat menyurat awam yang diterima di pejabat.
 Surat berkaitan perkara teknikal dibalas dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat.
URUSAN TUKAR NAMA DAN ALAMAT PEMILIK / PENDUDUK

Mengemaskini nama dan alamat pemilik / penduduk dalam sistem maklumat harta.10 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat berserta dokumen yang lengkap.

PERMOHONAN POTONGAN CUKAI TAKSIRAN (REMISI) KE ATAS BANGUNAN KOSONG.

Surat akuan terima dibalas dari tarikh penerimaan surat
 

Surat pemberitahuan jumlah potongan (remisi) yang diluluskan dihantar/diposkan      

 1) bagi setengah tahun pertama     
 

2)  bagi setengah tahun kedua
 5 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat
 


1) sebelum 30 Januari bagi setengah tahun pertama     
           

2) sebelum 30 Julai bagi setengah tahun kedua

MEMBEKAL MAKLUMAT BERKAITAN TANAH DAN BANGUNAN

Pemohon jika hadir sendiri ke pejabat bagi urusan tidak melebihi 3 rekod harta

Dihantar/diposkan maklumat yang dikehendaki  kepada permohonan


Diberikan pada hari yang sama.

7 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat permohonan

URUSAN  BANTAHAN / RAYUAN KE ATAS CUKAI TAKSIRAN YANG DIKENAKAN

Surat akuan terima bantahan ke atas kerja-kerja pindaan yang dijalankan.

Surat berkaitan penjelasan umum

Surat Keputusan bantahanDihantar/diposkan 5 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat

Dibalas dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat

Dibalas dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh mesyuarat Lembaga Bantahan / Rayuan Cukai Taksiran bersidang
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN

Kebenaran Merancang

 

i.      Memberi ulasan Kebenaran Merancang bagi mendirikan bangunan / tukar syarat/ penyatuan / pecah sempadan tanah

 

ii.         Proses Kelulusan Pelan Kebenaran Merancang bagi mendirikan bangunan / tukar syarat/ penyatuan / pecah sempadan tanah

 

 

 

2 minggu
(14 hari bekerja)


3 bulan (90 hari bekerja)

 

*bermula dari tarikh kelulusan Mesyuarat OSC

Kelulusan Pelan Bangunan

 

i.   Memberi ulasan permohonan tambahan dan ubahan bangunan

 

ii.  Memberi ulasan permohonan pelan bangunan bagi rumah sesebuah

 

2 minggu
(14 hari bekerja)

 

2 minggu
(14 hari bekerja)

Memberi ulasan permohonan pelan bangunan bagi projek perumahan / kilang dan menara telekomunikasi.

2 minggu
(14 hari bekerja)

Permohonan Menamakan Taman, Jalan dan Menomborkan Bangunan

 

i.   Memberi ulasan permohonan menamakan taman, jalan dan menomborkan bangunan

  

ii.  Proses kelulusan bagi permohonan menamakan taman, jalan dan menomborkan bangunan

 

 

2 minggu
(14 hari bekerja)


3 bulan (90 hari bekerja)

*bermula dari tarikh kelulusan Mesyuarat OSC

Permohonan Tanah Kerajaan

 

i.  Memberi ulasan permohonan tanah kerajaan secara Hakmilik tetap

 

ii.  Memberi ulasan permohonan tanah kerajaan secara lesen pendudukan Sementara

 

2 minggu
(14 hari bekerja)

 

2 minggu
(14 hari bekerja)

GIS

i.  Memproses maklumat lot tanah, taman perumahan, pecahan tanah, jarak, rezab jalan, guna tanah (pelan/softcopy) dalam bentuk GIS kepada orang awam.

ii.  Mencetak dan menjual maklumat UAV (pelan/softcopy) bagi syarat penyerahan pelan kepada OSC

 

1 Hari Bekerja

PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN

Memberikan khidmat nasihat undang-undang secara bertulis dari tarikh penerimaan dokumen lengkap

30 hari bekerja

Menjalankan siasatan keatas setiap aduan dari tarikh yang diterima

3 hari bekerja

Memberi maklumbalas bagi setiap aduan dari tarikh siasatan dijalankan

3 hari bekerja

Memulangkan barang-barang sitaan yang telah dijelaskan bayaran dari waktu tuntutan dibuat

1 jam (hari bekerja)

PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
Memproses aduan awam berhubung dengan cantasan pokok dalam masa tempoh 2 minggu. Tempoh diambil setelah aduan diterima daripada Unit Komunikasi Korporat
Merancang dan melaksanakan program- program pengindahan di dalam kawasan Majlis Tempoh di ambil Januari sehingga Disember 2020
Menyelenggara dan memperindahkan landskap di dalam kawasan Majlis Tempoh di ambil Januari sehingga Disember 2020
Memproses kelulusan Pelan Landskap dalam tempoh 60 hari (2 bulan) atau kurang dari tarikh permohonan Tempoh di ambil setelah permohonan di terima daripada Unit OSC.
Menyediakan sebut harga dan tender bagi kerja- kerja landskap Tempoh di ambil Januari sehingga Disember 2020
Melaksanakan bayaran kepada kontraktor dalam tempoh (2 minggu) 14 hari dari tarikh tuntutan dibuat. Tempoh di ambil setelah tuntutan di terima daripada pihak kontraktor
Menyediakan dan membekal pokok- pokok dan input-input bagi tujuan pengindahan/landskap melalui tapak semaian Majlis Tempoh di ambil Januari sehingga Disember 2020
Membangunkan kawasan- kawasan taman awam dan kawasan rekreasi dalam Majlis untuk kemudahan penduduk setempat dan menjadi kawasan tarikan pelancong Tempoh di ambil Januari sehingga Disember 2020
Kawalan penebangan pokok seperti mana Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Bahagian VA Berdasarkan permohonan daripada perunding landskap. Tempoh di ambil Januari sehingga Disember 2020
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN

Pengurusan Venue
1. Kelulusan Tempahan Kemudahan Sukan

i. Kompleks Sukan Paroi:

a) Gelanggang Utama


b) Gelanggang Serbaguna

 

 

 

 

 


 

3 hari bekerja


3 hari bekerja

ii. Stadium Tuanku Abdul Rahman 3 hari bekerja
iii. Pusat Akuatik Negeri, Paroi 3 hari bekerja

v. Padang Bolasepak:

a. Padang NS

b. Padang Rasah Jaya

c. Padang Lobak

 

 

 

 

 

 

3 hari bekerja

3 hari bekerja

3 hari bekerja

B. Pengurusan Komuniti

1. Program Kemasyarakatan (CSR, Sukan, Kebudayaan, dll)

 

      i. Menganjurkan program melibatkan masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

1 program/ 2bulan

PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
Menerima, menyemak dan mengedarkan permohonan pelan pembangunan yang diterima di Unit OSC ke agensi teknikal seperti ditetapkan oleh KPKT 3 hari bekerja
Mnyediakan dan mengeluarkan surat makluman keputusan mesyuarat kepada pemohon selepas Mesyuarat Jawatankuasa OSC diadakan. 3 hari bekerja
Memproses permohonan Jadual Petak oleh Pemaju dan di tandatangani oleh Pesuruhjaya Bangunan dengan syarat semua dokumen berkaitan dilengkapkan. 14 hari bekerja
Menyemak dan memproses permohonan Deposit oleh Pemaju melalui Borang 25. 14 hari bekerja
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
Memastikan pengeluaran sijil JMB dilaksanakan dengan syarat semua dokumen berkaitan dilengkapkan. 14 hari bekerja

Memastikan setiap aduan yang diterima dari segi pengurusan dan pentadbiran serta penyenggaraan diambil tindakan dalam tempoh :

Aduan am secara bertulis

 

Aduan Online

 

7 hari-Mudah
14 hari-Sederhana
21 hari-Rumit

(3 hari bekerja untuk ditukarkan status bagi aduan online)

Memastikan setiap aduan berkaitan akaun/ kewangan diambil tindakan 10 hari bekerja
Memproses permohonan Jadual Petak oleh Pemaju dan ditandatangani oleh Pesuruhjaya Bangunan dengan syarat semua dokumen berkaitan dilengkapkan. 14 hari bekerja
Menyemak dan memproses permohonan Deposit oleh Pemaju melalui Borang 25. 14 hari bekerja
Memproses permohonan peruntukan Unit Syer Yang Diumpukkan oleh Pemaju / JMB dan ditanda tangani oleh Pesuruhjaya Bangunan dengan syarat semua dokumen berkaitan dilengkapkan. 14 hari bekerja
Mengeluarkan notis tunggakan caj penyenggaraan kepada pemilik petak yang mempunyai tunggakan caj dengan syarat semua dokumen berkaitan dilengkapkan.

MENGIKUT JUMLAH PERMOHONAN

< 50 NOTIS - 3 HARI BEKERJA
< 100 NOTIS - 7 HARI BEKERJA
< 300 NOTIS - 14 HARI BEKERJA
301 NOTIS DAN KE ATAS - 28 HARI BEKERJA

PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN

Memberi maklumbalas aduan SISPAA kepada pengadu yang mempunyai maklumat untuk dihubungi.

3 hari bekerja
PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN

Memastikan Aduan yang disalurkan kepada Jabatan dan makluman berkenaan nombor aduan diberikan dalam tempoh 24 jam.

24 jam

Memastikan maklumbalas mengenai status pelaksanaan tindakan ke atas aduan diberikan selewat-lewatnya dalam tempoh 7 hari daripada tarikh penerimaan aduan dan membuat susulan sehingga selesai.

7 Hari