Perkhidmatan Pembersihan Awam

  • Pemotongan rumput – 2x sebulan
  • Pembersihan longkang – 1x sebulan