Majlis Bandaraya Seremban telah diaudit selama 2 hari bermula 19 hingga 20 Disember 2022 oleh pihak SIRIM QAS International Sdn Bhd diketuai oleh Ts. Norlizawati bt Yusof selaku Ketua Juruaudit bersama 2 auditor SIRIM bagi Majlis Bandaraya Seremban.

Hasil pemantauan tahun pertama Majlis Bandaraya Seremban masih dapat mengekalkan pensijilan ini. Terima kasih diucapkan kepada pihak SIRIM QAS International Sdn Bhd dan tahniah diucapkan kepada Ketua Jabatan serta Ketua Unit yang telah memberikan kerjasama yang baik sepanjang tempoh pengauditan.

 

PENGAUDITAN PEMATUHAN TAHUN PERTAMA BAGI PENSIJILAN MS ISO 9001:2015
 
PENGAUDITAN PEMATUHAN TAHUN PERTAMA BAGI PENSIJILAN MS ISO 9001:2015
 
PENGAUDITAN PEMATUHAN TAHUN PERTAMA BAGI PENSIJILAN MS ISO 9001:2015
 
PENGAUDITAN PEMATUHAN TAHUN PERTAMA BAGI PENSIJILAN MS ISO 9001:2015