YBhg. Dato' Masri bin Haji Razali, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban telah menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Orang Pekak Negeri Sembilan (NESDA) di Pejabat Datuk Bandar, Wisma MBS.

Turut hadir semasa kunjungan tersebut ialah Tuan Mas Midyawan bin Yahya, Setiausaha MBS dan En Alias bin Mansor, Ketua Unit Komunikasi Korporat MBS.

 

YBhg. Dato' Masri bin Haji Razali, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban telah menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Orang Pekak Negeri Sembilan (NESDA) di Pejabat Datuk Bandar, Wisma MBS. Turut hadir semasa kunjungan tersebut ialah Tuan Mas Midyawan bin Yahya, Setiausaha MBS dan En Alias bin Mansor, Ketua Unit Komunikasi Korporat MBS.
 
YBhg. Dato' Masri bin Haji Razali, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban telah menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Orang Pekak Negeri Sembilan (NESDA) di Pejabat Datuk Bandar, Wisma MBS. Turut hadir semasa kunjungan tersebut ialah Tuan Mas Midyawan bin Yahya, Setiausaha MBS dan En Alias bin Mansor, Ketua Unit Komunikasi Korporat MBS.
 
YBhg. Dato' Masri bin Haji Razali, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban telah menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Orang Pekak Negeri Sembilan (NESDA) di Pejabat Datuk Bandar, Wisma MBS. Turut hadir semasa kunjungan tersebut ialah Tuan Mas Midyawan bin Yahya, Setiausaha MBS dan En Alias bin Mansor, Ketua Unit Komunikasi Korporat MBS.
 
YBhg. Dato' Masri bin Haji Razali, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban telah menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Orang Pekak Negeri Sembilan (NESDA) di Pejabat Datuk Bandar, Wisma MBS. Turut hadir semasa kunjungan tersebut ialah Tuan Mas Midyawan bin Yahya, Setiausaha MBS dan En Alias bin Mansor, Ketua Unit Komunikasi Korporat MBS.
 
YBhg. Dato' Masri bin Haji Razali, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban telah menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Orang Pekak Negeri Sembilan (NESDA) di Pejabat Datuk Bandar, Wisma MBS. Turut hadir semasa kunjungan tersebut ialah Tuan Mas Midyawan bin Yahya, Setiausaha MBS dan En Alias bin Mansor, Ketua Unit Komunikasi Korporat MBS.