YBhg. Dato’ Masri bin Haji Razali, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban telah mempengerusikan Mesyuarat Majlis Penuh (MMP) Bil.10/2022 di Bilik Dato’ Klana Petra, Wisma MBS.

Mesyuarat ini turut dihadiri oleh barisan Ahli-Ahli Majlis, Majlis Bandaraya Seremban, Tn, Mas Midyawan bin Yahya, Setiausaha Majlis Bandaraya Seremban, Ketua Jabatan, Ketua Unit dan Pembantu Ahli Majlis, Majlis Bandaraya Seremban secara bersemuka dan atas talian (online). Turut serta YB ADUN-ADUN Kawasan dan rakan-rakan media juga hadir sebagai pemerhati di dalam mesyuarat ini.

Selain itu, turut berlangsung sesi cabutan bertuah bayaran atas talian cukai taksiran sehingga 30 jun 2023 bagi bulan september 2022 dan anugerah-anugerah yang diterima Majlis Bandaraya Seremban.

 

MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.10/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
 
MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.10/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
 
MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.10/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
 
MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.10/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
 
MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.10/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
 
MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.10/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
 
MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.10/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
 
MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.10/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
 
MESYUARAT MAJLIS PENUH BIL.10/2022 MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN