PIHAK MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) SELAKU PEMILIK KEPADA PUSAT PENGANGKUTAN TERMINAL 1 (PPT1) SEREMBAN TELAH MELANTIK PIHAK PENGURUSAN YANG BAHARU BERMULA PADA 1 JULAI 2022.
PIHAK MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) SELAKU PEMILIK KEPADA PUSAT PENGANGKUTAN TERMINAL 1 (PPT1) SEREMBAN TELAH MELANTIK PIHAK PENGURUSAN YANG BAHARU BERMULA PADA 1 JULAI 2022.
PIHAK MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS) SELAKU PEMILIK KEPADA PUSAT PENGANGKUTAN TERMINAL 1 (PPT1) SEREMBAN TELAH MELANTIK PIHAK PENGURUSAN YANG BAHARU BERMULA PADA 1 JULAI 2022.